Internetpsykiatrien.dk: Gratis digital behandling af angst og depression med kort ventetid

Internetpsykiatrien er et gratis behandlingstilbud, hvor du kan få behandling for angst og depression via internettet, hvis du er over 18 år.

Internetpsykiatrien tilbyder landsdækkende gratis behandling af let til moderat angst eller depression hos voksne borgere i alderen +18. Behandlingen foregår online i et tekstbaseret program, skriftligt understøttet af en psykolog.

Der er kort ventetid på opstart af behandlingen og forløbet er meget fleksibelt, idet behandlingen kan foregå inden for borgerens egne rammer, i de tidsrum, hvor det passer borgeren bedst.

Behandlingstilbuddet er egnet til behandling af let til moderat:

  • Depression
  • Panikangst
  • Enkelfobi
  • Socialfobi
  • Agorafobi

 Behandlingen

Behandlingsprogrammet kombinerer relevant viden med daglige øvelser, hvilket samlet understøtter evnen til at håndtere angst eller depression. Det er derfor en forudsætning, at man har både tid og overskud samt er motiveret for at arbejde selvstændigt med behandlingen. Internetpsykiatriens tilbud er derfor ikke egnet, hvis borgerens livssituation kompliceres af et aktuelt misbrug eller andre komplekse psykiske lidelser, som fx en personlighedsforstyrrelse.

Ansøgning om behandling foregår via Internetpsykiatriens hjemmeside og kræver ingen henvisning fra egen læge.

Internetpsykiatrien drives som en enhed under Center for Digital Psykiatri og er et fællesregionalt behandlingstilbud.