LIFT - pro­jekt mod ensom­hed

Et nyt projekt fra Mary Fonden skal opspore unge, som føler sig svært ensomme og tilbyde dem forskellige former for hjælp.

Alt for mange unge føler sig svært ensomme. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp.

Om LIFT-projektet

Gennem de seneste 10 år er andelen af unge i Danmark, der oplever ensomhed, steget markant. I dag sidder der i en gennemsnitlig gymnasieklasse tre unge mennesker, der kæmper med svær ensomhed. Vi ved fra forskning at svær ensomhed kan gå hårdt ud over både helbred og livskvalitet og kan derfor risikere at trække lange spor ind i de unges voksne liv.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget teten til et nyt og ambitiøst initiativ, der går helhedsorienteret til værks. Som det første skridt skal initiativet sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet.

Dernæst skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab alt efter, hvad den enkelte unge har brug for. Sidst men ikke mindst skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme.

Alle kan få brug for et lift

Initiativet har fået navnet Lift og skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner - Esbjerg, Ballerup og Vejle i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Lift-projektet kører i 3,5 år. 

 

LIFT i Vejle

Flere og flere unge oplever svær ensomhed, men i dag skal den unge selv tage første skridt til at bede om hjælp, og det er svært, når man i forvejen er i en sårbar situation. Med Lift tager vi det ansvar fra den unge, og lægger det over på os. Vi rækker ud til dem.

Mere om LIFT i Vejle

 • Spørgeskema om ensomhed til 16-20 årige

  Nyt opsporingsværktøj

  Primo 2023 udsendes i første omgang spørgeskemaer til eleverne på Rosborg Gymnasium og kommunens 10. klasser.

  Undersøgelsen skal kortlægge, om den unge er eller føler sig ensom og i hvor høj grad. 

  Den unge vil - alt efter hvad den unge har svaret - blive tilbudt hjælp og rådgivning fra os. 

  Planen er derefter, at spørgeskemaet skal tilsendes alle øvrige studerende i kommunen mellem 16-20 år. 

  Vi har i forvejen en række tilbud, men de indkomne svar skal skabe kontakt til dem, som ikke selv tager initiativ til at få hjælp. 

  Det er Social Respons der står bag udarbejdelsen af det digitale spørgeskema for Mary Fonden. 

 • Kontakt LIFT-vejledere

  Vi har to LIFT-vejledere i Vejle, der skal samarbejde med de unge, de frivillige foreninger og med uddannelsesinstitutionerne, så de unge hjælpes bedst muligt: 

     

 • Andre tilbud til unge - se den Sociale Vejviser

Fakta om LIFT og ensomhed

 • Fakta om LIFT

  Projektet følger den unge gennem tre spor: Opsporing -> hjælp og støtte -> tilknytning til varige fællesskaber.

  • Opsporing af alle danske unge
   I samarbejde med landets førende ensomhedsforskere udvikles der i Lift et valideret opsporingsværktøj, der består af ni spørgsmål, der screener unge for ensomhed. Unge i aldersgruppen 16-20 år vil blive præsenteret for de ni spørgsmål på deres ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats. Unge, der viser tegn på svær ensomhed, vil blive tilbudt hjælp og støtte.
  • Interventioner og mindfulness
   Unge, der oplever svær ensomhed, er lige så forskellige som andre unge. Der findes derfor ikke én type afhjælpende tilbud, der passer alle. Projektet samler derfor alle typer af relevant hjælp. Den unge vil sammen med sin vejleder finde frem til den rette hjælp og støtte fx mentorforløb, mindfulness eller gruppeforløb med ligesindede.
  • Varige fællesskaber
   Når den unge er klar, hjælpes den unge videre ud i varige fællesskaber eller relationer i fx forenings- eller idrætsliv. Dette kan også ske samtidig med, at den unge går i et afhjælpende tilbud. De etablerede fællesskaber understøttes i at blive bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme, samt i at skabe inkluderende fællesskaber.
 • Fakta om ensomhed

  • 22 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme – andelen er størst hos unge kvinder
  • 600.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed – svarende til 12,4 % af befolkningen
  • Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt
  • Langvarig ensomhed bevirker en stresstilstand i kroppen, som påvirker både fysisk sundhed og trivsel. Unge, der føler sig svært ensomme over længere tid, har bl.a. forhøjet risiko for depression, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser
  • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet
  • Personer, der føler sig svært ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere end personer, der ikke oplever svær ensomhed

Kronprinsessens tale i forbindelse med lancering af Lift

Den 10. januar 2023 kunne Mary Fonden lancere det nye ensomhedsprojekt Lift.

Læs H.K.H. Kronprinsesse Marys åbningstale her

Interviewpersoner søges

Er du i alderen 16-22 år? Kender du til ensomhed? Har du lyst til at dele dine erfaringer, for at hjælpe andre unge? Så vil vi gerne tale med dig.